Fusca / フスカ

Style: Sour Blonde

Alc: 6.0% / IBU: 0 / SRM: / OG: / FG:

ライトなブロンドエールをベースにしたサワーブロンド。ラクトバジルス由来のしっかりとした酸味。ほのかに香る蜂蜜、花、柑橘の香り。

Malt: Pilsner, Pale 2 Row, Pelton, Wheat Malt,Oats, Maris Otter

Hop: Calista, Saaz

Yeast: American Ale Yeast

Back